ویدیو استریم

دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:30
آموزش تجربی عکاسی ورزشی
پخش زنده - فعال شد پخش زنده

در گوشی های آیفون نیاز به هیچ برنامه ای نیست
- با کلیک کردن برروی پخش زنده
- سپس کلیک کردن بر روی دکمه ( ► )
- ویدیو استریم شروع به پخش زنده آموزش میکند.

در گوشی های آندروید نیاز به برنامه ای برای پخش ویدیو ندارید
- با کلیک کردن برروی پخش زنده
- سپس کلیک کردن بر روی دکمه ( ► )
- ویدیو استریم شروع به پخش زنده آموزش میکند.